ПП ГЕРБ

АЗ СЪМ ЗА !

Фейсбук профил

МГЕРБПолитическа рамка
Политическа рамка на ГЕРБ

Политическа партия ГЕРБ е млада партия, но ние вярваме, че сме успели за това кратко време да спечелим симпатиите на хората и да докажем, че сме сериозни и последователни в усилията си да изградим една по-добра европейска България. По-добра за всички нейни граждани, без значение от раса, пол, възраст, религия и етническа принадлежност!

ГЕРБ е партия, която вярва в християндемократическите принципи. Нашите корени са в християнството, семейството и традиционните ценности, които са изключително важни в днешния несигурен свят!

В този несигурен свят ГЕРБ търси да донесе стабилност и увереност в утрешния ден за всички българи. Ние вярваме, че ще постигнем това чрез една либерална демокрация, която се основава на свободата, отговорността, просперитета, солидарността и справедливостта. Наред с това, че приема християнските ценности като основа на традициите, които поддържа, ГЕРБ е партия на всички българи, които искат промяна за България!

В какво вярваме?

Свободата

Свободата е в основата на демократичното общество. Ние не можем без нея, не можем да градим бъдеще без нея и не можем да очакваме развитие без духа на свободата, който носи прогрес, развитие, демокрация и благоденствие. Свободата е основна ценност, която позволява на всички да мислят, да действат, да създават. Свободата е предпоставка за развитието във всички сфери на обществото. Тя трябва да бъде изразена на всички нива на обществения живот. Ние в ГЕРБ вярваме, че България има нужда от едно по-свободно и демократично общество, в което гражданите няма да се страхуват да изразят ясно позициите си.

ГЕРБ вярва в това да бъде даден шанс на всеки да се развива в посоката, която той или тя избере. Свободата на личността ни дава тази възможност. Привилегия на всеки гражданин е да избере съдбата си. Затова ние в ГЕРБ имаме голяма вяра в хората и тяхната възможност да решават съдбата си сами с възможно по-малко вмешателство от страна на държавата!

Отговорността

Ние вярваме и защитаваме свободното право на избор на гражданина! Но свободата означава и отговорност! За да бъде човек свободен, той трябва да бъде отговорен. Ние осъзнаваме, че свободата е обвързана с отговорността, а от правата произтичат задълженията ни на граждани. Тези задължения са към нас самите, към семейството, към обществото и бъдещите поколения и не могат да бъдат пренебрегвани. Само когато осъзнаем задълженията към родината си, можем истински да променим България!Просперитета

Ние вярваме в силата на почтения труд! Само от упорития и професионален труд на всеки гражданин се акумулира общото благосъстояние на България. Ние знаем, че ние българските граждани трябва да работим много и упорито за да постигнем по-високо качество на живот и труд в страната ни. Ние се ръководим от трезвото разбиране, че в интерес на общото благо на всяко общество, е да се произвеждат и създават повече и по-качествени стоки и услуги. Безхаберното и безотговорно преразпределяне на общонационалните средства от правителството не е наш приоритет. Защото това задължава бъдещите поколения и не отчита реалните обществени нужди, а е основано на популизъм. Ние вярваме в просперитета в резултат от устойчивото икономическо развитие!

Солидарността

Солидарността е основна ценност, която произтича както от християнската традиция, така и от чисто човешките отношения между хората. Нашето разбиране за социалната отговорност на държавата се основава на споделяната от нас ценност за солидарност за да помогнем на тези, които не могат да си помогнат сами. ГЕРБ вярва в солидарността на българите един към друг и в тяхната решителност да работим заедно за един живот, в който никой българин няма да бъде оставен сам! Групи от хора като хората с увреждания, болните и безработните имат нужда от подадена ръка. В същото време, ние вярваме, че солидарността не означава добър живот за сметка на другите. Напротив, солидарността означава да дадем шанс на всеки, който иска и може да построи живота си!

Справедливостта

Ние знаем, че няма свобода без справедливост! Ние ще работим за една правова държава, в която последна дума има законът. Законът, който закриля честните и наказва тези, които дръзнат да го нарушат. Само така българите могат да се почувстват сигурни в днешния и утрешния ден. Само така те могат да бъдат спокойни, че законът, който ги пази е както ефективен, така и приложим. Законите са създадени за всички и ГЕРБ ще се бори те да бъдат прилагани еднакво към всички без значение от обществено или социално положение. Защото ние вярваме, че всеки гражданин трябва да бъде защитен от произвол и злоупотреба!

Пълноценната интеграция в ЕС

Пълноценното интегриране на България в ЕС остава все още нерешена задача. ГЕРБ се гордее с българите, както и с България! Гордеем се с нашата история, културни традиции, ценности и всички неща, които ни обединяват като нация и които са преминали теста на вековната ни история! По тази причина, ние не желаем образа на страната ни в Европейския съюз и света да се свързва с корупция, организирана престъпност и злоупотреби с европейските фондове. Ние работим неуморно да подобрим репутацията на страната ни чрез нашите усилия, както и усилията на нашите партньори от Европейската народна партия. Ние работим за подобряването на виждането на Европа за България, но смятаме, че и самочувствието на българите има нужда от промяна! Ние вярваме, че членството на България в ЕС е уникален исторически шанс и работим неуморно за пълноценната интеграция на страната ни в общото европейско семейство!

Към какво се стремим?

Нашата амбиция е да изтрием от образа на страната ни етикетите корупция и организирана престъпност! Да върнем вярата на българските граждани в държавността и правовата държава! Да разработим и да прилагаме ефективна система за управление на средствата от европейските фондове, предназначени за България за да изтрием позора, нанесен на страната ни от сегашните управляващи!

Ние от ГЕРБ се стремим към откритост в общуването с българските граждани! Тази откритост е израз на нова диалогична политическа култура, която искаме да изградим и наложим в България.

ГЕРБ вярва в семейството и неговата изключителна значимост. Затова ние искаме да създадем политики за подпомагане на семействата, работещите, както и самотните майки и децата.

Ние искаме да върнем достойнството на възрастните хора! Да окуражим младите за да не напускат страната ни! Но най-много ние дължим на работещите хора! На онези, които създават благосъстоянието на страната ни; на онези, които създават работни места в малкия и среден бизнес! На всички тях ние дължим сигурност в политическите решения и предвидимост в икономическото развитие на страната ни! Днес ние казваме на всички граждани в нашата страна, които се трудят почтено и упорито, плащат своите данъци и се грижат за своите домове, близки и семейства – ние уважаваме вашия труд, ние ценим всеки ваш работен час и ден, които създават благосъстояние и осигуряват просперитет за България! Повярвайте в нас и нека заедно променим България за да не бъде страната с най-ниски доходи и най-ниска производителност на труда в ЕС.

Ние се стремим към развитие на общество на знанието и иновациите. Младите хора трябва да получат възможността да се обучават, като финансовите проблеми да не са пречка за развитието им. Обучението през целия живот на гражданите от всички поколения също е наша цел. Българската наука е област, на която политиците у нас все още са длъжници. Потенциалът на нашите е учени е огромен и има нужда от повече възможности. Опазването и развитието на културните ни традиции е от изключителна важност за бъдещите поколения, които заслужават да ги познават и обичат.

ГЕРБ вярва в силата на пазара, свободната конкуренция и честните правила в икономическите отношения. Ние ще реализираме социална пазарна икономика, в която личността и човека не са на заден план. Ние знаем, че конкуренцията трябва да бъде поощрявана чрез ясни и прозрачни правила.

Ние вярваме в приноса на всеки гражданин на обществото. Затова ние се стремим към интеграция на всички социални групи и към социално сближаване. Основа на ефективната и трайна интеграция са икономическият принос и трудовото участие на всеки в създаването на общото благосъстояние на България.

Свободата на словото и медиите, намаляване на безработицата, подобряване на здравеопазването, увеличение на пенсиите, подобряване на стандарта на живот, опазване на околната среда и горите, развитие на земеделието и много други: накратко, ние ще се стремим да поправим нанесените през последните години вреди и да поведем България напред по пътя на просперитет и стабилност, който сме поели заедно с останалите държави-членки на ЕС.

ГЕРБ ще се бори срещу евроскептицизма, насаждан в обществото от хора, които работят срещу България и за собствените си интереси. Ние смятаме, че европейските ни приятели са доказали желанието си да помагат на страната, но само ако ние си помогнем сами. В един динамичен и бързо променящ се свят Европейският съюз е единственият шанс на България да защитим и реализираме националните си интереси на глобално ниво. Още повече, че успехът на Съюза да обедини Европа е исторически и ние трябва да сме горди, че сме част от процеса на европейска интеграция. Ние вярваме в принципа на субсидиарността, според който Съюзът трябва да се намесва и действа само, ако може да постигне целите в определената област по-добре от държавите-членки. Наред с нашата европейска интеграция ние работим и за развитите на трансатлантическите връзки с нашите партньори от НАТО.

Каква промяна е нужна за България?

Пред България, Европейския съюз и света предстоят години на предизвикателства. Световната финансова криза, икономическата рецесия в Еврозоната, глобалните промени в климата, безработицата, миграцията, демографската криза са проблеми, чието разрешаване няма да бъде нито леко, нито бързо. Но всяка криза е и възможност! Възможност за промяна!

Затова България има нужда от отговорно управление, което да поведе страната през тези трудни времена. ГЕРБ е реалната и единствена алтернатива на сегашното управление, което успя да докара България до недопустимото положение страната да загуби милиони евро. Това се случи заради корупция, некомпетентност и злоупотреби на управляващите! В днешните реалности, когато светът преживява глобална финансова криза, можем да очакваме само още по-големи проблеми, ако сегашната тристранна коалиция на БСП, ДПС и НДСВ остане на власт в България.

Но ние вярваме в българските граждани и в тяхната трезва преценка! Ние вярваме, че те няма да пропуснат да "наградят" правителството за неговите неуспехи и ще дадат ясен знак, че България е европейска държава, където корупцията, безхаберието и арогантността на управляващите нямат място!

Да върнем достойнството на България!

Ние сме ГЕРБ! Да! Ние можем!

Правилници
Правилници за устройствата и и дейностите на отделните структури в ПП ГЕРБВидео
Д-р Дарин Димитров: Ще използваме всички парламентарно законови способи, за да предизвикаме нови избориПредстоящи събития
Няма предстоящи събития

Местни новини

Структури

Фейсбук

Случайнa снимка
Подгорица
Местни избори 2007 - Търговище - Подгорица
Брой снимки: 4

Химн на ПП ГЕРБ

Полезни връзки

Новини 2024
ПонВтСрЧетПетСъбНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 

ИЗБОРИ 2011

Търси ГЕРБ Търговище

Copyright ГЕРБ Търговище. All Rights Reserved